Presidentbesök i Uppsala

Islands president Guðni Thorlacius Jóhannesson med hustru Eliza Jean Reid samt svenska kungaparet besöker Uppsala universitet i samband med sitt stadsbesök i Sverige. 

Foto. Mikael Wallerstedt

Foto. Mikael Wallerstedt

Foto. Mikael Wallerstedt

Foto. Mikael Wallerstedt

Foto. Mikael Wallerstedt 

Foto. Mikael Wallerstedt 

Uppsala-Eddan

Foto. Mikael Wallerstedt 

Foto. Mikael Wallerstedt