Uppsala universitet

Fotograf Uppsala universitet 04.jpg
 
 

Upphovsrätt- Nyttjanderätt

Bilderna Mikael Wallerstedt har tagit på uppdrag av Uppsala universitet får användas enligt avtal UA 2018/77.

UA 2018/77

15.1.
Uppsala universitet skall äga rätt att utan ytterligare ersättning till leverantörer nyttja och arkivera fotografiska bilder som tagits på uppdrag av  universitet i digitala eller tryckt form utan begränsningar i tid, format eller omfattning. 

15.3.
Uppsala universitet ska äga rätt att friköpa bild (bilder) för eventuell distribution till tredje man eller annan part.